Родной язык

Электронная почта: shilova.c@mail.ru  5а,5б,5г- 89534111510 Шилова Ч.Ч.(вайбер),

5в-89835942682 Дувак Л.С. (вайбер),5м- 89059203395 Куулар С.А.(вайбер),5д-89235446406 Майынды А.А.(вайбер)

Тема урока Ссылка на урок/Работа с учебником Дом.задание сроки
    1   Тыва дыл дугайында. Дыл болгаш чугаа. 1)Тыва дыл ному.Номда сѳзүглел-биле ажыл(номчуур)   Мерг.6.ар.9 02.09
2 Лексика дугайында билиг. Сөстүң лексиктиг утказы. https://docbaza.ru/naurok/drugoe/text-16409881.html   Мерг.14, 5 сѳстун утказын тайылбырлаар 04.09
3 Тыва, орус дылдарның тайылбырлыг словарьларының дугайында.   1.Номда бердинген сѳзүглелди номчуур. 2. интернет четкизинден «Толковый словарь» деп билигни тодарадыр Кыска дыңнадыг «Тайылбырлыг словарь деп чүл?» 09.09
4 Чаңгыс болгаш хөй уткалыг сөстер. Тыва дыл ному.Номда дүрүм-биле ажыл(номчуур, бижиир,арын 18-19)   Мерг.26, 27,арын21 11.09
5 Сөстүң дорт болгаш доора уткалары. Тыва дыл ному. Арын 21-де дүрүмнү номчуур, сактып алыр.   1.Дорт,доора уткада ажыглаттынган 5-5 сѳстер бижиир. 2.Мерг.30,арын,23 12.09
6 Грамматиктиг онаалгалыг хыналда ажыл. 1-4 параграфтарны катаптаар. Чогаадыг «Чайгы дыштанылгам ажыктыг талалары» 16.09
7 Омонимнер, оларның хевирлери 1)Тыва дыл ному.Номда сѳзүглел-биле ажыл(арын 23)   1.Омонимнерге 4-4 чижек бижиир.Домактар чогаадыр. 2.Мерг.38,арын 27. 18.09
8 Лексиканың темалыг бѳлүктери 1)Тыва дыл ному.Дүрүм,арын 27 Мерг.40,41,арын 29. 19.09