Тыва дыл

Обратная связь:

4А Салчак Алдынай Владимировна, тел. 89232616107; 4Б Менниг-оол Нина Чамбаевна, тел. 89232624212; 4В Норву Марина Сугеевна, тел. 89232618369; 4Г Монгуш Чечена Эрес-ооловна, тел. 89962630789; 4М Хомушку Уран Маадыр-ооловна, тел. 89293155270

с 14  по 19 сентября

Тема урока Ссылка Домашнее задание
1 Катаптаашкын Куштуг болгаш кошкак ажык эвес уннер дугайында алган билиин катаптаар Мергежилге 18, 20
2 Диктант     Домак  болгашдомактын чугула кежигуннеринин дугайында билиин, шын бижилгеге хамаарыштыр оореникчилернин 1-3 класстарга алган билиглерин хынаары. Мергежилге 21,25