Родная литература

  Литература- сөстүң  уран  чүүлү Арын 3 “Литература—сөстүң  уран чүүлү”номчуур, кыска бижимелин  кылыр. 6 “а”,”б”,”г”,”м” Дувак Ляна Стал-ооловна 89835932682 вайбер 6 «в»,  «д»  «е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна 89235522079 вайбер 02 09
Тоолчургу  болгаш төөгү  чугаалар Арын  4-5 номчуур, кыска  бижимелин  кылыр . Арын 5 бердинген онаалгаларын күүседир. 6 “а”,”б”,”г”,”м” Дувак Ляна Стал-ооловна 89835932682 вайбер 6 «в»,  «д»  «е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна 89235522079 вайбер 03 09
Тоолчургу чугаалар “Ай.Хүн” “Чеди-Хаан сылдыс”, “Үгер канчап  дээрже үне бергенил?” Тоолчургу болгаш төөгү чугааларны номчуур,эдерти чугаалап өөренир.Арын 7 бердинген онаалгаларны күүседир. 6 “а”,”б”,”г”,”м” Дувак Ляна Стал-ооловна 89835932682 вайбер 6 «в»,  «д»  «е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна 89235522079 вайбер 09 09
“Кижи  канчап эң-не күштүг амытан болганыл?”,”Күскениң чылга киргени” Тоолчургу болгаш төөгү чугааларны номчуур,эдерти чугаалап өөренир.Арын  8-9 бердинген онаалгаларны күүседир. 6 “а”,”б”,”г”,”м” Дувак Ляна Стал-ооловна 89835932682 вайбер 6 «в»,  «д»  «е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна 89235522079 вайбер 12 09