Родной язык

10а с/г Куулар С.А..вайбер:89232634685, 10 б е/н  Шилова Ч.Ч.вайбер: 89534111510, 10 в ун Кара-Сал А.А.вайбер: 89235522079, 10 и/т Шилова Ч.Ч. вайбер: 89059203395

Тема Онаалга Хуусаазы
1 Тыва дыл – турк дылдарнын  бирээзи. Өске түрк дылдарның аразында Тыва дылдын туружу. Тыва дылдын ниитилел хүлээлгелери. Арын 3-7 кыска конспект 5.09
2 Орхон-енисей бижии – түрктерниң өгбелериниң бижии. Бижиктиг тураскаалдарның шыгжаттынганы. Бижимел тураскаалдарның хевирлери болгаш жанрлары. Арын 8-11 кыска конспект Википедия, интернет четкизинден немелде материалдарга даянып болур. 12.09
Тема Онаалга Хуусаазы
3 Лексика. Сөс. Сөстүң утказы, уткаларынын аразында харылзаалар. Сөстүң лексиктиг болгаш грамматиктиг уткалары. Сөстүң дорт, доора, көжүрген утказы Арын 12-18 дүрүмнерни конспектилээр Мергежилге13,15 19.09
4 ЧСК угаап боданыышкынныг чогаадыг «Мээң шилип алган мергежилим» Бижимел ажыл кыдырааштарынга бижиир 25.09