Родная литература

9а, 9м Куулар С.А. вайбер: 89059203395 ., 9б Дувак Л.С.вайбер: 89835932682 , 9в Шилова Ч.Ч.вайбер: 89534111510, 9г Кужугет З.Д-С, вайбер: 8913342281114, 9м –Куулар С.А.

Тема хуусаазы Бажынга онаалга
Киирилде кичээл. Тыва литератураның тѳѳгүзү. Тыва улустуң аас чогаалы болгаш литература.   04.09 Номчаан номунга үнелел бижиир.
Тыва Арат Республика үезиниң чечен чогаалының тывылганы, баштайгы базымнары (1920-1945 ч.ч.)   05.09 Конспект Интернет четкзинден, википедиядан немелде материалдарны тывар.
Эртем Тема хуусаазы Бажынга онаалга
Тыва чогаал № 3 Тыва литература Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде (1941-1945 ч.ч.)   09.09 Конспект арын 8-10
№ 4 Бурунгу бижимел тураскаалдар.Култегин 12.09 Орхон-енисей бижимелдер дугайында Интернет четкзинден, википедиядан немелде материалдарны тывар. (Стелла Кюль-Тегина)
№5 Култегинге тураскааткан биче бижик 16.09 Чурук-биле ажыл
Словарьны бижиир

№6 Означенное суурдан тывылган тураскаал(Ю.Ш.Кюнзегеш очулдурган) 19.09 Означенное (Демдектээн)-Саяногорск хоорайнын алдыы талазында.Улуг-Хем эриинде суур.Тураскаалдыг кожээни 1786 чылды тыпкан,1895 ч. Академик В.В.радлов эн баштай номчааш,орус дылче очулдурган Чуруктар-биле ажыл