Родная литература

Эртем Тема: Бажынга онаалга Башкы-биле харылзаа
Төрээн чогаал 02.09.2020 1.Киирилде кичээл. Литература- амыдыралдың кѳрүнчүү.   1.Номчуур ар 3-4. 2.№ 1 ар 4 (бижип харыылаар). 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Төрээн чогаал 05.09.2020 2  «Ачыты Кезер-Мерген» деп маадырлыг тоолдуң тывылган тѳѳгүзү. 1.Номчуур ар 5-10 2. № 2, бижиир. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тѳрээн чогаал 09.09.2020 3. Кол маадырның овур-хевири. 1.Кол утказын допчулай чугаалаар, кол маадырынга кыска характеристика кылыр. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Төрээн чогаал 12.09.2020 4. Тоолдун дылынын уран-чечени, чурумалдыг аргаларның ажыглалы. 1.Номчуур ар 10-15 2. № 7, бижип харыылаар. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тѳрээн чогаал 16.09.2020 5. «Танаа-Херел» кол маадырның овур-хевири. 1. Номчуур ар 15-23 2. №1 ар 31 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тѳрээн чогаал 19.09.2020 6. «Танаа-Херелдиң» тургузуу. 1. Номчуур ар 24-30 2. №4 ар 31 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тѳрээн чогаал 23.09.2020 7. «Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей» деп тоолдуң маадырларының овур-хевирлери. 1. Номчуур ар 31-45 2. №1 ар 47 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тѳрээн чогаал 26.09.2020 8. «Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей» деп тоолдуң тыва улустуң аас чогаалында онзагай туружу. 1. Номчуур ар 46-49 2. № 1, 3 ар 50 3 Чогаадыгга белеткенир. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тѳрээн чогаал 30.09.2020 9. ЧСК Тоожуушкун «Мээң ынак тоол маадырым» 1. Чогаадыгга хамаарышкан чурук чуруур. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968